Điều khoản Sử dụng

1. Sử Dụng Dịch Vụ. Doctor+Doctor, (sau đây được gọi là “Doctor+Doctor”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”) hoạt động tại website doctor.help, các trang mạng và ứng dụng điện thoại liên quan có liên kết với Điều khoản Sử dụng này (sau đây được gọi là “Dịch Vụ”). Chúng tôi CHỈ là bên cung cấp nền tảng công nghệ để giúp bệnh nhân (sau đây được gọi là “Người dùng”) kết nối và trao đổi vấn đề sức khỏe của họ với các chuyên gia y tế (sau đây được gọi là “Bác sĩ điều trị”) để được tư vấn y tế và chăm sóc sức khỏe. Khi đăng nhập và sử dụng Dịch Vụ, có nghĩa là Người dùng đã chấp nhận chịu sự ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng, các điều kiện và chính sách khác thuộc Dịch Vụ của chúng tôi. Nếu Người dùng không đồng ý với sự ràng buộc này, Người dùng có thể không truy cập và sử dụng Dịch Vụ.

2. Dịch Vụ Y Tế. Tất cả Bác sĩ điều trị cung cấp dịch vụ thông qua Doctor+Doctor là các bác sĩ y khoa/chuyên gia y tế độc lập tự chịu trách nhiệm về mọi dịch vụ cung cấp cho Người dùng. Doctor+Doctor không phải là bên thực hành y khoa hay thực hành bất kỳ chuyên môn y tế nào khác, và không can thiệp vào việc hành nghề y khoa hoặc bất kỳ chuyên môn nào của Bác sĩ điều trị. Mỗi Bác sĩ điều trị phải chiu trách nhiệm về dịch vụ mà họ cung cấp và tuân thủ mọi quy định và luật pháp được áp dụng bắt buộc trong nghề nghiệp và chuyên môn của mình. Doctor+Doctor hay bất kỳ bên thứ ba nào quảng cáo Dịch Vụ hoặc cung cấp cho bạn một liên kết tới Dịch Vụ sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tư vấn chuyên môn nào mà bạn nhận được từ Bác sĩ điều trị thông qua Dịch Vụ.

3. Nội Dụng Dịch Vụ. Trừ các thông tin mà bạn nhận được từ Bác sĩ điều trị, không có nội dung nào từ các Dịch Vụ của chúng tôi được coi là lời khuyên y khoa, sự xác nhận, sự đại diện hay sự bảo đảm rằng các loại thuốc hay hình thức điều trị cụ thể nào đó là an toàn, phù hợp và có hiệu quả đối với bệnh nhân.

4. Cam Kết Chấp Nhận Rủi Ro Y Khoa. 

A. Y tế từ xa là hình thức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng cách sử dụng công nghệ hình ảnh và âm thanh tương tác. Sử dụng công nghệ này, bệnh nhân và chuyên gia chăm sóc sức khỏe không cần ở cùng một vị trí địa lý. Trong suốt quá trình tư vấn y tế từ xa với Bác sĩ điều trị, chi tiết về thông tin cá nhân và lịch sử sức khỏe của bạn có thể được thảo luận thông qua việc sử dụng hình ảnh, âm thanh tương tác và công nghệ viễn thông khác, và Bác sĩ điều trị có thể thực hiện kiểm tra sức khỏe thông qua những công nghệ này.

B. Dịch vụ y tế từ xa mà bạn nhận được từ Bác sĩ điều trị không nhằm mục đích thay thế cho một cuộc điều trị chính thức. Bạn có thể được điều trị lâu dài bởi một số Bác sĩ điều trị. Tuy nhiên, việc thăm khám ban đầu với Bác sĩ điều trị sẽ được bắt đầu bằng việc tư vấn sức khỏe (để xác định phương pháp điều trị thích hợp nhất cho bạn chẳng hạn), và không nhất thiết phải đưa ra một quá trình trị liệu lâu dài. Bạn nên tìm đến sự trợ giúp khẩn cấp hoặc tái khám khi được Bác sĩ điều trị đề nghị hoặc khi thấy cần thiết, và tiếp tục thăm khám với bác sĩ điều trị chính thức hoặc các chuyên gia y tế theo đề nghị. Tuy nhiên, như mọi dịch vụ y tế khác, dịch vụ y tế từ xa cũng có những rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng. Danh sách dưới đây bao gồm nhưng không giới hạn tại các rủi ro sau:

  • Thông tin được truyền tải có thể không rõ ràng (ví dụ như độ phân giải hình ảnh thấp) để Bác sĩ điều trị đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe thích hợp với bệnh nhân;
  • Trì hoãn trong việc đánh giá hoặc điều trị có thể xảy ra do sự cố của thiết bị điện tử. Nếu điều này xảy ra, bạn có thể được liên lạc trực tiếp qua điện thoại hoặc các phương tiện khác.
  • Trong một vài trường hợp, việc không có đủ tất cả thông tin hồ sơ sức khỏe của bạn có thể dẫn đến việc gặp phản ứng phụ, dị ứng thuốc hoặc các lỗi chuẩn đoán khác;
  • Mặc dù hệ thống điện tử của chúng tôi kết hợp các giao thức bảo mật kết nối mạng và phần mềm để bảo vệ sự riêng tư và bảo mật thông tin sức khỏe, trong một vài trường hợp, giao thức bảo mật có thể thất bại, gây ra vi phạm quyền riêng tư của thông tin sức khỏe cá nhân.

C. Khi chấp nhận những Điều khoản Sử dụng này, có nghĩa là bạn đã hiểu và đồng ý với những điều khoản sau đây:

  • Bạn hiểu rằng bạn có thể mong đợi ích lợi từ việc sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa, tuy nhiên, không có kết quả nào là chắc chắn và được đảm bảo hoàn toàn.
  • Bác sĩ điều trị có thể xác định Dịch Vụ của chúng tôi không phù hợp với một số hoặc tất cả nhu cầu điều trị của bạn và do đó có thể chọn không cung cấp dịch vụ y tế từ xa cho bạn thông qua Dịch Vụ.

D. Bạn có thể gửi tin nhắn cho Bác sĩ điều trị bằng cách liên lạc với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Doctor+Doctor qua số điện thoại +84 908128710. Các email hoặc tin nhắn gửi đến bộ phận hỗ trợ khách hàng hoặc Bác sĩ điều trị có thể không được trả lời ngay lập tức. Nếu bạn đang gặp trường hợp khẩn cấp cần điều trị y tế, bạn nên đi đến cơ sở y tế gần nhất.

E. Bạn có thể gửi lời nhắn đến Bác sĩ hoặc đến bộ phận chăm sóc khách hàng bằng cách sử dụng cổng tin nhắn bảo mật trong trang web (“Cổng thông tin”). Tin nhắn bạn gửi qua Cổng thông tin có thể được xem bởi nhiều Bác sĩ điều trị hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng và thường sẽ được trả lời trong vòng 48 giờ. Bạn không nên dựa vào Cổng thông tin nếu cần đến sự chú ý lập tức từ Bác sĩ điều trị hoặc chuyên gia y tế. Nếu bạn đang gặp trường hợp khẩn cấp cần điều trị y tế, bạn nên đi đến cơ sở y tế gần nhất. Bạn đã hiểu và đồng ý rằng việc nhắn tin với Bác sĩ điều trị trên Cổng thông tin không phát sinh mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ, và không tự thiết lập cuộc điều trị, chuẩn đoán, liệu pháp hoặc tư vấn y tế.

5. Bảo Mật. Doctor+Doctor tuân thủ luật pháp liên quan về bảo mật thông tin chăm sóc sức khỏe cá nhân ở mỗi quốc gia và duy trì các biện pháp bảo vệ an toàn thông tin sức khỏe của bạn. Ngoài ra, thông tin bạn cung cấp cho Bác sĩ điều trị trong suốt quá trình tư vấn hoặc trị liệu đều được bảo mật hợp pháp, trừ một số trường hợp pháp lý ngoại lệ nhất định được miêu tả đầy đủ trong Chính sách Riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng hết sức để thông tin cá nhân của bạn được bảo mật. Việc sử dụng thông tin sức khỏe hoặc thông tin cá nhân của bạn được chúng tôi đề cập tại Chính sách Riêng tư. Trong quá trình cung cấp Dịch Vụ, chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua một số hình thức nhất định như nhắc nhở cuộc hẹn, thông báo dịch vụ và tin nhắn quản lý. Các hình thức liên lạc này được xem như là một phần của Dịch Vụ và tài khoản của bạn. Mặc dù tin nhắn điện tử được bảo mật luôn được ưu tiên hơn hình thức kém an toàn là email, trong một số trường hợp, việc trao đổi thông tin sức khỏe cá nhân qua email vẫn có thể diễn ra giữa bạn và Doctor+Doctor. Doctor+Doctor không thể đảm bảo tính an toàn hoặc bảo mật của các thông điệp gửi qua email. Những thông tin liên quan đến chăm sóc sức khỏe của bạn bao gồm ghi chú lâm sàng và hồ sơ bệnh án đều được lưu trữ trên các máy chủ được mã hóa an toàn và duy trì bởi Doctor+Doctor.

6. Tài Khoản Của Người Sử Dụng. Khi bạn đăng ký sử dụng Dịch Vụ, bạn được yêu cầu tạo một tài khoản (“Tài khoản”) bằng cách điền tên, địa chỉ email, mật khẩu và một số thông tin khác được thu thập bởi Doctor+Doctor (“Thông tin tài khoản”). Để tạo một Tài khoản, bạn phải đủ độ tuổi hợp pháp để tạo nên một hợp đồng ràng buộc. Nếu bạn không đủ tuổi hợp pháp, bạn có thể không được đăng ký sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng Thông tin tài khoản mà bạn cung cấp cho chúng tôi tại bất kỳ thời điểm nào bao gồm khi đăng ký và trong bất kỳ thông tin nào bạn tải lên Dịch Vụ của chúng tôi là đúng sự thật, chính xác, mới nhất và hoàn chỉnh. Bạn không thể chuyển giao hoặc chia sẻ mật khẩu tài khoản với bất kỳ ai, hoặc tạo nhiều hơn một tài khoản (ngoại trừ việc lập tài khoản phụ cho trẻ em mà bạn chính là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp). Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu tài khoản và tất cả hoạt động diễn ra trong tài khoản của bạn. Doctor+Doctor có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến tính bảo mật của Dịch Vụ và thông tin tài khoản của bạn khi thấy cần thiết hoặc hợp lý. Trong bất kỳ trường hợp và bất kỳ tình huống nào, Doctor+Doctor sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn về bất kỳ trách nhiệm hoặc thiệt hại phát sinh do sử dụng Dịch Vụ, do sử dụng thông tin tài khoản hoặc do bạn tiết lộ thông tin tài khoản cho bên thứ ba. Bạn không thể sử dụng tài khoản của bất kỳ ai khác vào bất kỳ lúc nào.

7. Sử Dụng Dịch Vụ Bởi Trẻ Em. Dịch vụ này có thể sử dụng cho trẻ em nhưng Người dùng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi phải là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bệnh nhân. Nếu bạn đăng ký là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp thay cho trẻ vị thanh niên, bạn phải chịu trách nhiệm tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này.

8. Quyền Truy Cập. Sau đây chúng tôi cung cấp cho bạn quyền hữu hạn, không độc quyền và không được chuyển nhượng để truy cập và sử dụng Dịch Vụ chỉ cho mục đích cá nhân phi thương mại và chỉ được phép sử dụng theo Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ những thỏa thuận tách rời nào mà bạn đã ký kết với chúng tôi (Sau đây gọi là “Quyền Truy Cập”). Chúng tôi có quyền từ chối và tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai với bất kỳ lý do gì. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không và không cố gắng để: (a) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức; (b) sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi để vi phạm luật pháp của địa phương, quốc gia hoặc luật pháp quốc tế; (c) đảo ngược thiết kế, tháo rời, biên soạn lại hoặc dịch bất kỳ phần mềm hoặc các thành phần khác của Dịch Vụ; (d) phát tán virus hoặc các mã máy tính gây hại thông qua Dịch Vụ hoặc (e) sử dụng Dịch Vụ dưới bất kỳ hình thức nào vượt quá phạm vi sử dụng đã được nêu trên. Ngoài ra, bạn đồng ý không sử dụng ngôn ngữ và hành vi được xem là không phù hợp, hoặc có hành vi bất hợp pháp và vi phạm pháp luật khi đang giao tiếp với các Bác sĩ điều trị qua y tế từ xa và không liên lạc với Bác sĩ điều trị với mục đích nào khác ngoài việc khám chữa bệnh. Doctor+Doctor không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ đối thoại tương tác nào giữa bạn với Bác sĩ điều trị mà không được thực hiện thông qua Dịch Vụ. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng Dịch Vụ trên các máy tính công cộng và bạn không nên lưu mật khẩu tài khoản của mình qua trình duyệt web hoặc bất kỳ phần mềm nào khác.

9. Phí Và Điều Khoản Thanh Toán. Bạn đồng ý thanh toán tất cả phí và lệ phí cho tài khoản của mình theo các điều khoản thanh toán có hiệu lực tại thời điểm các khoản phí phải thu và phải trả. Bằng cách cung cấp cho Doctor+Doctor số thẻ tín dụng và thông tin thanh toán liên quan, bạn đồng ý rằng Doctor+Doctor được ủy quyền để xuất hóa đơn ngay lập tức cho tài khoản cung cấp để thanh toán cho tất cả khoản phí và lệ phí cho Doctor+Doctor dưới đây mà không cần bất kỳ thông báo và sự chấp thuận bổ sung. Doctor+Doctor có quyền chỉnh sửa và áp dụng chính sách giá mới bất kì lúc nào trước khi xuất hóa đơn cho thanh toán trước đó hoặc các thanh toán trong tương lai dựa theo Điều khoản Sử dụng này. Các chi tiết khác về phí và hình thức thanh toán được chúng tôi đề cập tại Chính sách Thanh toán.

10. Liên Kết Website. Chúng tôi không có trách nhiệm với những thông tin, phần mềm, hoặc liên kết được tìm thấy trên bất kì website, địa điểm internet hay nguồn thông tin nào khác; hoặc việc bạn sử dụng những thông tin, phần mềm hay liên kết đó; hoặc hành động hay thiếu sót của người quản lý website cũng như chính những website đó.

11. Quyền Sở Hữu. Dịch Vụ và tất cả nội dung, đặc tính và chức năng của Dịch Vụ (bao gồm nhưng không giới hạn trong phạm vi các thông tin, phần mềm, chữ, hình ảnh, âm thanh, và thiết kế của những điều trên) thuộc về quyền sở hữu của Doctor+Doctor. Người cấp phép hoặc các nhà cung cấp khác của những tài liệu đó được bảo vệ bởi luật pháp tại mỗi quốc gia, bản quyền quốc tế, thương hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các luật sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Điều khoản Sử dụng này cho phép bạn sử dụng Dịch Vụ cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được sao chép, phân phối, chỉnh sửa, tạo các tác phẩm tương tự, hiển thị công khai, tái xuất bản, tải xuống, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào trên Dịch vụ của chúng tôi trừ khi được cho phép thông qua Dịch Vụ theo các Điều khoản Sử dụng này. Bạn không được truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc tài liệu có sẵn nào thông qua Dịch Vụ cho mục đích thương mại.

12. Thương Hiệu. Một số tên, biểu tượng và các tài liệu khác được hiển thị trên Dịch Vụ có thể cấu thành thương hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hoặc biểu tượng (“Nhãn hiệu”) của Doctor+Doctor hoặc các pháp nhân khác. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào trong số đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của Doctor+Doctor. Quyền sở hữu của tất cả các Nhãn hiệu trên và lợi thế thương mại liên quan thuộc về Doctor+Doctor và các pháp nhân đó.

13. Chấm Dứt Dịch Vụ. Bạn có thể hủy Tài khoản của mình và kết thúc việc đăng ký bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do gì bằng cách gửi email tới support@doctor.help. Doctor+Doctor có thể tạm dừng hoặc chấm dứt việc sử dụng Dịch Vụ, Tài khoản của bạn và/hoặc việc đăng ký vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào. Theo luật pháp hiện hành, Doctor+Doctor có quyền duy trì, xóa hoặc hủy bỏ tất cả các thông tin liên lạc và tài liệu được đăng hoặc tải lên Dịch Vụ theo chính sách lưu giữ và/hoặc xóa bỏ nội dung của chúng tôi. Sau khi chấm dứt dịch vụ, Doctor+Doctor không còn nghĩa vụ cung cấp Dịch Vụ cho bạn, trừ khi chúng tôi cần cung cấp quyền truy cập vào hồ sơ sức khoẻ của bạn hoặc Bác sĩ điều trị phải tiếp tục cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bạn do ràng buộc về mặt pháp lý, đạo đức hoặc chuyên môn.

14. Quyền Sửa Đổi. Chúng tôi có thể thay đổi, bổ sung, hoặc xóa bỏ các phần của Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào trong tương lai. Việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi thông báo về bất kỳ thay đổi nào được gửi đi đồng nghĩa với việc bạn công nhận và đồng ý với những thay đổi đó.

15. Không Đảm Bảo. KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, BẠN ĐỒNG Ý CHẤP NHẬN MỌI RỦI RO. DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ HIỆN TRẠNG VÀ HIỆN CÓ. DOCTOR+DOCTOR TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, DÙ ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở NHỮNG BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, MỨC ĐỘ THÍCH HỢP SỬ DỤNG CHO MỘT MỤC ĐÍCH NÀO ĐÓ, KHÔNG VI PHẠM BẢN QUYỀN, QUYỀN SỞ HỮU, ĐIỀU KIỆN, GIÁ TRỊ, TÍNH CHÍNH XÁC CỦA DỮ LIỆU VÀ HỆ THỐNG TÍCH HỢP. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Doctor+Doctor không cung cấp lời khuyên, chẩn đoán hoặc điều trị y khoa, và chỉ là một nền tảng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng cho việc kết nối bệnh nhân với bên thứ ba độc lập là các Bác sĩ điều trị. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Bác sĩ điều trị sử dụng Dịch Vụ chịu trách nhiệm hoàn toàn và sẽ có toàn quyền, trách nhiệm, giám sát và kiểm soát việc cung cấp tất cả các dịch vụ y tế, tư vấn, hướng dẫn, quyết định điều trị và các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ chuyên nghiệp khác. Và tất cả các chẩn đoán, điều trị, thủ tục, và các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ chuyên nghiệp khác sẽ được cung cấp và thực hiện độc quyền bởi hoặc dưới sự giám sát của Bác sĩ điều trị, tùy theo quyết định của họ, nếu thấy phù hợp.

16. Giới Hạn Trách Nhiệm. BẠN HIỂU RẰNG THEO LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH, TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO, DOCTOR+DOCTOR HOẶC NHÂN VIÊN, NHÀ QUẢN LÝ, NGƯỜI SÁNG LẬP, CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT, ĐẠI LÝ HOẶC NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA DOCTOR+DOCTOR SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO MỌI THIỆT HẠI, MẤT MÁT HAY PHÍ TỔN TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HAY MANG TÍNH HỆ QUẢ PHÁT SINH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BỞI THIỆT HẠI VỀ DOANH THU, LỢI TỨC, LỢI THẾ THƯƠNG MẠI, DỮ LIỆU HOẶC NHỮNG THIỆT HẠI VÔ HÌNH KHÁC PHÁT SINH HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHO DÙ NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, SAI PHẠM (BAO GỒM TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LỎNG LẺO HAY CHẶT CHẼ), BẢO ĐẢM, LUẬT PHÁP HAY CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC. Trong phạm vi luật pháp hiện hành, chúng tôi có thể không phủ nhận hết các bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn hoàn toàn trách nhiệm pháp lý của mình, phạm vi và thời hạn của những bảo đảm cũng như trách nhiệm đó của chúng tôi sẽ ở mức tối thiểu mà pháp luật cho phép.

17. Bồi Thường. Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Doctor+Doctor, các nhân viên, nhà quản lý, đại lý, công ty con, công ty liên kết, nhà cấp phép và nhà cung cấp của Doctor+Doctor vô hại khỏi bất kỳ khiếu nại, hành động, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý và hiệp ước nào, bao gồm chi phí luật sư (“Yêu cầu bồi thường”) do bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện này. Ngoài ra, bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ (các) Bác sĩ điều trị của bạn vô hại khỏi bất kỳ Yêu cầu Bồi thường nào của bên thứ ba do bạn không tuân thủ lời khuyên hoặc khuyến nghị của Bác sĩ điều trị đó.

18. Thông Cáo. Tất cả các bác sĩ và nhà tâm lý học hoạt động trên Dịch Vụ đều có giấy phép do các cơ quan cấp phép chuyên nghiệp cấp tại nước họ được đào tạo và hành nghề. Bạn có thể gửi đơn khiếu nại về các dịch vụ được cung cấp bởi Bác sĩ điều trị bằng cách liên hệ tới các cơ quan cấp phép chuyên nghiệp tại quốc gia bạn sử dụng dịch vụ. Trong một mối quan hệ chuyên nghiệp, thân mật tình dục không bao giờ là thích hợp và phải được báo cáo lên hội đồng cấp giấy phép, đăng ký, hoặc chứng nhận cho người được cấp phép. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại support@doctor.help để hỏi thông tin liên lạc của từng cơ quan cấp phép chuyên nghiệp của mỗi nước. Bất kỳ hồ sơ bệnh án nào được tạo ra do quá trình sử dụng Dịch Vụ sẽ được Doctor+Doctor thay mặt Bác sĩ điều trị của bạn lưu giữ trong một khoảng thời gian không ít hơn số năm tối thiểu luật pháp hiện hành quy định, và thường là ít nhất sáu năm.

19. Khác. Các Điều khoản Sử dụng này và việc bạn sử dụng các Dịch Vụ sẽ được quản lý bởi luật pháp hiện hành của nước sở tại. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản Sử dụng này sẽ được giải quyết độc quyền bởi trọng tài cuối cùng và có thẩm quyền tại Việt Nam theo các quy tắc của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. Bạn hiểu rằng bằng cách đánh dấu vào ô “đồng ý” cho Điều khoản Sử dụng này và/hoặc bất kỳ hình thức nào khác được trình bày cho bạn trên Dịch Vụ, bạn đã đồng ý với Điều khoản Sử dụng của chúng tôi và hành động này tương đương với chữ ký hợp pháp. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể gửi cho bạn bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông báo, thông cáo, hoặc thông tin liên lạc về Dịch Vụ (gọi chung là “Thông tin”) thông qua các phương tiện điện tử bao gồm nhưng không giới hạn bởi: (1) e-mail, sử dụng địa chỉ mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình đăng ký, (2) dịch vụ nhắn tin (SMS) đến số điện thoại di động mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trong quá trình đăng ký, (3) thông báo trên điện thoại di động của bạn hoặc (4) bằng cách đăng Thông tin lên Dịch Vụ. Việc chuyển giao bất kỳ Thông tin nào từ chúng tôi có hiệu lực từ khi chúng tôi gửi đi, bất kể bạn đã đọc hay đã nhận được Thông tin đó hay chưa. Không một sự miễn trừ nào áp dụng cho Điều khoản Sử dụng này từ Doctor+Doctor có nghĩa là những miễn trừ tương tự hoặc miễn trừ bất kì điều khoản và điều kiện nào khác trong tương lai có thể xảy ra, và bất kì thất bại nào của Doctoc Doctor trong việc khẳng định một quyền lợi và điều khoản bất kì trong Điều khoản Sử dụng này không có nghĩa là quyền lợi và điều khoản đó sẽ được miễn trừ. Nếu bất kì điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này được cho là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi vì bất kì lý do gì bởi tòa án hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác, điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc giới hạn ở mức tối thiểu sao cho các điều khoản còn lại trong Điều khoản Sử dụng tiếp tục có hiệu lực. Doctor+Doctor nỗ lực tối ưu hóa cường độ tín hiệu và những thiếu sót trong chẩn đoán nhưng không chịu trách nhiệm cho Internet hoặc băng thông dữ liệu và tín hiệu của thiết bị di động của bạn. Vui lòng báo cáo bất kỳ vi phạm Điều khoản Sử dụng nào tới support@doctor.help.