Chính sách thanh toán

Các hình thức thanh toán được chấp nhận

Bệnh nhân sử dụng Doctor+Doctor cần nạp tiền trước vào tài khoản để sử dụng dịch vụ bằng những cách sau:

 • Thẻ tin dụng quốc tế: Chấp nhận thẻ Visa, Mastercard do các ngân hàng phát hành
 • Thẻ cào điện thoại: Chấp nhận thẻ Mobifone, Viettel, Vinaphone, Vietnam mobile
 • Thẻ D+D: Thẻ D+D có bán tại các nhà thuốc và bệnh viện có hợp tác với Doctor+Doctor. Vui lòng xem danh sách tại đây

Chính sách hoàn tiền

Để đảm bảo quyền lợi bệnh nhân, trong một số trường hợp khi cuộc gọi bác sĩ “ LIVE” hoặc bác sĩ Hẹn khám không thành công, chúng tôi sẵn sàng thực hiện chính sách hoàn tiền như sau:

Bệnh nhân được hoàn tiền 100% trong các trường hợp:

 • Gọi cho bác sĩ “LIVE” nhưng bác sĩ không bắt máy;
 • Đặt Hẹn khám nhưng bác sĩ không xác nhận;
 • Đặt Hẹn khám và bác sĩ đã xác nhận nhưng sau đó bị hủy do bác sĩ;
 • Đặt Hẹn khám và bác sĩ đã xác nhận nhưng không gọi cho bạn như đã hẹn;
 • Bạn hủy lịch hẹn khám khi bác sĩ chưa xác nhận;
 • Bạn hủy lịch hẹn khám khi bác sĩ đã xác nhận nhưng trước 24 giờ, trước giờ khám.
 • Khi cuộc gọi bị gián đoán do đường truyền yếu có xác nhận của bác sĩ.

Bệnh nhân được hoàn tiền 50% trong các trường hợp:

 • Hủy lịch hẹn khám trong phạm vi 24 giờ trước giờ khám.